Trivselsvurderinger af børn - TOPI

Til forældre

Ligesom alle andre institutioner bruger vi det pædagogiske værktøj TOPI  (Tidlig opsporing og indsats), til at foretage trivselsvurderinger. To gange om året vurderer og reflekterer det pædagogiske personale over børnegruppens trivsel ved hjælp af TOPI. TOPI ligger som et internt værktøj under AULA.

I Københavns kommune vurderes børns trivsel - en gang i foråret og en gang i efteråret. Typisk vil det være klar til at sende ud til den enkelte forælder omkring 30. maj og 30. november.

 

I kan læse alt om TOPI i vedhæftet pdf-fil fra Københavns Kommune: "Information til forældre om trivselsvurderinger i TOPI"

 

Download: Pjece om TOPI - trivselsvurdering (pdf - 187 kb)

 

Hilsen

Personalet

.