Forældresamarbejde

Værdier for forældresamarbejde: 

  • Gensidig respekt og forståelse
  • Dialog 
  • Åbenhed / ærlighed 
  • Tæt samarbejde 
  • Højt informationsniveau

Selvbetjening i kommunen

På Borger.dk, under Københavns Kommune, har du bl.a. følgende muligheder

  • Digital Pladsanvisning
  • Ansøg om friplads i dagtilbud

Gå til Borger.dk (vises i nyt vindue)