Bestyrelse

I den selvejende daginstitution Rosalie har vi en bestyrelse bestående af 5 forældrerepræsenter, samt 2 forældresuppleanter. Desuden siddder der 2 personalerepræsentaer i bestyrelsen.

 

Der holdes fire møder om året i bestyrelsen. På møderne i bestyrelsen deltager også ledelsen.

 

Referater fra møder i bestyrelsen kan du finde under pinden med referater

Hvem der er er valgt til bestyrelsen, kan du se under bestyrelsen 

 

Forældre er velkommen til at kontakte bestyrelsen pr. mail eller tlf., hvis de har brug for det.

 

Administrationsselskab
Institutionen får ført sin administration hos Spia. De har mange års erfaring med at bistå selvejende og private institutioner med administration af løn, regnskab og personalesager.

Læs mere om Spia her