Lovgrundlag

Rosalie er en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med Københavns Kommune.


I Serviceloven (SEL) der trådte i kraft 1. juni 1998  og ændret pr. 1. august 2004 forefindes formålsparagrafferne for dagtilbud. Du kan læse et uddrag af loven herunder.
Hvis du vil læse mere er her er et link til "Lov om Social Service"