Historie: Hvorfor hedder vi ROSALIE og udviklingen til i dag?

ArkivbilledeHuset er bygget i 1890 af Rosalie Petersen, heraf vores navn Rosalie. Fru Petersen startede med at drive børnehjem i 1870.

 

I 1960 måtte børnehjemmet lukke og blev omdannet til en selvejende institution med to vuggestuer med to ledere. Bestyrelsen for institutionerne var fælles og bestod af folk fra nærmiljøet, kirken, hospitalet og forretningslivet.

 

 

I 70’erne arbejdede bestyrelsen på at få solgt grunden til nybyggeri af boliger, samt byggeri af ny institution. Disse projekter brændte de sig på og gik konkurs. En privat person købte grunden, og fra kommunens side nedsatte man en kommunal bestyrelse. De arbejdede videre med at undgå at grunden blev brugt til ikke sociale formål. Det viste sig heldigvis, at grunden var tinglyst til sociale formål.

I 80’erne arbejdede bestyrelsen på at få Borgerrepræsentationen til at godkende en plan om opkøb af hele grunden samt renovering af vores hus.

I 1991 trådte den kommunale bestyrelse tilbage, da arbejdet med at få renoveret huset var på plads. De to institutioner valgte hver for sig sine nye tilhørsforhold som selvejende. Stueetagen valgte en bestyrelse af private personer, der dannede en fond. 1.sal valgte at melde sig ind i Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem.

I 1996 var alt klart, tegninger og planer for ombygningen lå på bordet. Borgerrepræsentationen havde bevilget 22 millioner til tilbygning og renovering samt 10 millioner til køb af grunden. De to institutioner blev genhuset tre forskellige steder i byen i et år.

Personalet og bestyrelsen var med under hele ombygningen, og vi tog mange kampe for at få gennemført det, vi mente, var godt for børnene. Vi fik stor indflydelse, men ikke hel indflydelse.

I maj 1997 flyttede vi ind. I det mellemliggende år havde man fra kommunens side besluttet, at det skulle være én institution med én ledelse og bestyrelse. Institutionen blev en integreret 0-6 års institution med en glidende normering på 160 til 170 børn.

Børneinstitutionen "Rosalie"

 

Du kan læse mere her: 

Download: 100 års jubilæumshæfte for Børnehjemmet af 1870 (pdf - 1,4 MB)

 

Tak til Rosalie Petersens Fond v/ Advokat Henrik Valdorf-Hansen for økonomisk støtte til udsmykning af arkivbilleder og digital arkivering af de gamle fotos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: Rosalie, anno 2014