Vedtægter og lovgrundlag

 Værdier for bestyrelsen

  • Samarbejde og loyalitet 
  • Interesserer sig for institutionslivet ser bort for egne behov 
  • Parathed, nytænkende for nye tiltag 
  • Undrende og spørgende ved pædagogisk praksis 
  • Lydhør og lyttende.

 

Vi henviser til Dagtilbudslovens §14 vedr, nedsættelse af bestyrelsen samt til §15 vedr. bestyrelsens arbejde på borger.dk

 

Ydermere kan  I læse om Kommunens rammer for forældrebestyrelsens arbejde på Kommunens hjemmeside