Personalepolitik

For at tydeliggøre vores forventninger til personalet, og vise husets kultur omkring løn, kurser, fravær, medarbejderudviklings-samtaler m.m. er der udarbejdet en personalepolitik.


Personalepolitikken er også en beskyttelse af personalet, så der er en afklarethed om arbejdsforholdene og derved en tryghed for medarbejderen.


Vores personalepoltik har ændret sig i takt med krav udefra f.eks. fra kommune & overenskomst. Personalet gennemlæser og kommenterer udkastet fra ledelsen. Det sker hvert år ved personaleweekenden.


Her kan du downloade personalepolitikken:

Download: Personalepolitik  (93 kb) i word-format

 

 

Værdier for personalet: 

  • respekt for hinanden 
  • omgangsformen er god, hyggelig og ærlig 
  • samarbejde ved ligeværd, loyalitet og tillid 
  • dialog og sparring 
  • udadvendthed, åbenhed
  • struktur, organisation
  • udnytter hinandens ressourcer, evner