Fra vuggestue til børnehave

Når dit barn skal i børnehave.


I Rosalie er der ikke nogen fast procedure for, hvordan indkøringen fra vuggestue til børnehave fungerer. Der er som regel tale om en glidende overgang, der ofte føles mere voldsom for forældrene end børnene. 
Omkring 14 dage før dit barn skal starte i børnehaven, kommer barnet på besøg på sin kommende stue. Stuen er blandt andet valgt ud fra dit barns alder, køn, venskaber og tidligere relationer fra søskende på de pågældende børnehavestuer. (Ikke prioriteret rækkefølge). Vi tilstræber, at der er børn med samme alder og køn, hvilket giver mulighed for venskaber. Valget bliver taget ud fra, hvordan vi mener, barnet vil passe ind i forhold til de øvrige børn.


Besøgene i børnehaven er i starten korte og i følgeskab med en af vuggestuens personale. Som dagene går, tilbringer barnet mere og længere tid i børnehaven. 
Når dit barn starter i børnehaven er det bekendt med personalet, børnene og til en hvis grad "dagligdagen" på stuen. For nogle børn betyder det, at de ikke har det store behov for indkøring sammen med forældrene. Andre børn har måske behov for trygheden ved at have mor eller far ved siden af de første par dage. Det er derfor ikke indført nogen faste rammer for, hvordan indkøringen foregår. Det er forskelligt fra barn til barn og ikke mindst familien. Det er dog som udgangspunkt en god idé den første tid, at give dit barn en blid start med korte dage. 

Gode råd inden børnehavestart

 • Tal med dit barn om, det at starte i børnehave. - Besøg børnehaven sammen med dit barn. Det kan evt. være, når du henter barnet, så er der mere ro på stuen, og barnet har bedre mulighed for at "vise dig rundt"
 • Vær positiv omkring børnehavestarten. "Det bliver spændende når du skal starte i børnehave".
 • Tal med personalet i børnehaven om, hvordan de mener, at indkøringen af dit barn vil fungere bedst.

Vær opmærksom på:
Det er hårdt at starte i børnehave, mange nye indtryk og oplevelser, der skal indkodes og falde på plads. Barnet bruger meget energi til at lære alt det nye og spændende at kende. I skal derfor forberede jer på, at barnet er meget træt. Overskuddet til jer som forældre, er derfor ikke så stort som tidligere i barnets vuggestuetid.

Der er 3 voksne til 20 børn, så tiden til de lange snakke er begrænsede. Det er vigtigt at læse på stuens tavle, holde sig orienteret på Kbhforældre/Kbhbarn og snakke med dit barn om dagens hændelser.

 

 

Aktivitetsplan (Årshjul)

I Årshjulet kan man læse om, hvad der arbejdes med i løbet af året ud fra pædagogiske læreplaner, der bl.a. fokuserer på barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier.

Alt sammen finder I ligeledes på vores hjemmeside www.rosalie.dk, hvor du også finder nyttige og praktiske oplysninger om arrangementer, mærkedage og lukkedage og hvor I ligeledes tilmelder jer vores ”nyhedsbrev”.

 

 

Børnehavens stuer er aldersopdelt

I Rosalie er børnehavegrupperne aldersopdelt. Det har vi besluttet efter grundige pædagogiske overvejelser og begrundelserne kan i læse i det følgende.

 

Faglige begrundelser for aldersopdeling i børnehave:

 • Turer og aktiviteter, der er målrettet aldersgruppen.
 • Større krav til børn, inden de starter i skole.
 • Mere målrettet arbejde, hvor børn
  ene vil lege med bogstaver, former og tal.
 • Børnene vil have flere jævnaldrende i gruppen, når aldersspredningen er mindre, hvilket vil give mulighed for flere venskaber.
 • Større fokus på indkøring og sprogstimulering af de yngste børn.
 • Mulighed for at læse bøger der svarer til børnenes alder.
 • Samlinger der tilgodeser børnene.

 

Børnehavegrupperne arbejder i teams – så alle børn kender til alle voksne.

Venskabsgruppen” i den sidste del af børnehavelivet

De børn, der starter i venskabsgruppen, er børn der det efterfølgende år skal starte i skole.

Vi fortsætter det gode børnehaveliv, børnene får mere ansvar, der bliver stillet større krav – alt sammen for at gøre børnene skoleparate, så vi kan sende dem videre til en tryg skolegang i nye omgivelser. 

 

I venskabsgruppen vil børnene blive udfordret og stimuleret i samvær med jævnaldrende, så de bliver nysgerrige og får lyst til at lære. Leg og læring vil blive betragtet som to sider af samme sag.